Lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Anh, tiếng Pháp theo chuẩn đầu ra về ngoại ngữ NH 2021-2022 (Lịch thi này thay cho lịch thi đã ký ngày 29/4/2022)
Ngày đăng: 09/05/2022
Số lượt xem: 245

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN