Thông báo v/v điều chỉnh thời gian học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh NH 2021 – 2022 cho HS các khối lớp K45 Trung cấp GDNN hình thức đào tạo chính quy
Ngày đăng: 28/04/2022
Số lượt xem: 400

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN