Thông báo v/v chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện và Nhân viên thiết bị, thí nghiệm.
Ngày đăng: 25/04/2022
Số lượt xem: 181

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN