Thời khóa biểu Khoa

Khoa   Năm học   Học kỳ  
STTMã HPHọc phầnNhómSL
SV
Số
HTTC
LTTHLoại
giờ
Mã GVHọ tên giảng viênThứTiết
Số
tiết
Tuần
AD
152311_1Sinh học0102320LT61110Phan Nữ Phước Hồng21104-19
252211_1Hóa học0202320LT61115Chu Thị Hương21104-19
352012_1Toán học0104640LT61208Hồ Thị Dạ Thảo21204-19
452311_1Sinh học0202320LT61110Phan Nữ Phước Hồng22104-19
552211_1Hóa học0102320LT61115Chu Thị Hương22104-19
652212_1Hóa học0102320LT61115Chu Thị Hương23104-19
752011_1Toán học0104640LT61208Hồ Thị Dạ Thảo23204-19
852011_1Toán học0204640LT61211Tạ Thương Huyền23204-19
954112_1Lịch sử0102320LT61503Nguyễn Thị Thái Châu24104-19
10172003Giáo dục thể chất01393090TH60603Tôn Thất Dũng27301-16
1156012_1Tiếng Anh0103480LT60208Trương Văn Lành31104-19
1256011_1Tiếng Anh0203480LT60227Đào Thị Kim Thúy31104-19
13120434Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán022631560LT-TH61208Hồ Thị Dạ Thảo31501-16
14120434Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán012631560LT-TH61211Tạ Thương Huyền31501-16
1554011_1Ngữ văn0104640LT61409Trần Danh Sơn31204-19
1654012_1Ngữ văn0103480LT60111Chu Đình Kiên32204-19
1752111_1Vật lý0202320LT61206Nguyễn Viết Thanh Minh32104-19
1852111_1Vật lý0102320LT61206Nguyễn Viết Thanh Minh33104-19
1954011_1Ngữ văn0204640LT61408Trần Thị Anh Phương33204-19
2056011_1Tiếng Anh0103480LT60218Phan Thị Bảo Uyên34104-19
2152112_1Vật lý0102320LT61206Nguyễn Viết Thanh Minh34104-19
22172003Giáo dục thể chất02353090TH60603Tôn Thất Dũng37301-16
2352311_1Sinh học0102320LT61110Phan Nữ Phước Hồng41104-19
2452211_1Hóa học0202320LT61115Chu Thị Hương41104-19
2552012_1Toán học0104640LT61208Hồ Thị Dạ Thảo41204-19
2652311_1Sinh học0202320LT61110Phan Nữ Phước Hồng42104-19
2754111_1Lịch sử0101160LT61503Nguyễn Thị Thái Châu42104-19
2856011_1Tiếng Anh0203480LT60227Đào Thị Kim Thúy43204-19
2952312_1Sinh học0101160LT61110Phan Nữ Phước Hồng43104-19
3052011_1Toán học0104640LT61208Hồ Thị Dạ Thảo43204-19
3154212_1Địa lý0102320LT61301Lê Thị Phương Anh44104-19
32172003Giáo dục thể chất01393090TH60606Trần Phước47301-16
3356012_1Tiếng Anh0103480LT60208Trương Văn Lành51204-19
3452211_1Hóa học0102320LT61115Chu Thị Hương51104-19
35120434Phương pháp cho trẻ làm quen với Toán032231560LT-TH61203Nguyễn Vũ Minh Tuấn51501-16
3652111_1Vật lý0202320LT61206Nguyễn Viết Thanh Minh51104-19
3754011_1Ngữ văn0104640LT61409Trần Danh Sơn52204-19
3854111_1Lịch sử0201160LT61503Nguyễn Thị Thái Châu52104-19
3952112_1Vật lý0102320LT61206Nguyễn Viết Thanh Minh53104-19
4054011_1Ngữ văn0204640LT61408Trần Thị Anh Phương53204-19
4154012_1Ngữ văn0103480LT60111Chu Đình Kiên54104-19
4252111_1Vật lý0102320LT61206Nguyễn Viết Thanh Minh54104-19
43172003Giáo dục thể chất02353090TH60606Trần Phước57301-16
4456011_1Tiếng Anh0103480LT60218Phan Thị Bảo Uyên61204-19
4552011_1Toán học0204640LT61211Tạ Thương Huyền61204-19
4654112_1Lịch sử0102320LT61503Nguyễn Thị Thái Châu61104-19
4754212_1Địa lý0102320LT61301Lê Thị Phương Anh62104-19
4852212_1Hóa học0102320LT61115Chu Thị Hương63104-19
4954211_1Địa lý0101160LT61301Lê Thị Phương Anh63104-19
5054211_1Địa lý0201160LT61307Nguyễn Duy Khánh63104-19
51472001Giáo dục thể chất01312030LT-TH60607Đào Thanh Sơn72301-11
52472001Giáo dục thể chất01312426LT-TH60607Đào Thanh Sơn72301-11
53472001Giáo dục thể chất013123030LT-TH60607Đào Thanh Sơn72301-11
54472001Giáo dục thể chất02322030LT-TH60607Đào Thanh Sơn77301-11
55472001Giáo dục thể chất02322426LT-TH60607Đào Thanh Sơn77301-11
56472001Giáo dục thể chất023223030LT-TH60607Đào Thanh Sơn77301-11

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN