Học phần sinh viên đã đăng ký

Mã sinh viên:     Nguyễn Thị Hồng Loan Hệ niên chế Năm học: Học kỳ:
STTNăm họcHọc kỳMã HPHọc phầnTC/HTGiờNhómĐ.KýNgày đăng kýNgười đăng ký
119-201172003Giáo dục thể chất3TH01LD14/05/2019Nguyễn Yến Lan
Số học phần: 1 Số TC/HT: 3 Số TC/HT đăng ký lần đầu: 3 Số học phần ĐK học lại: 0 Số TC/HT ĐK học lại: 0


Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN