Các phòng giảng viên có thể đăng ký sử dụng

Từ ngày
Đến ngày
Thứ Tiết bắt đầu Số tiết
Sức chứa từ Đến
Tính chất Thuộc dãy

Các phòng giảng viên có thể đăng ký sử dụng

Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế
Địa chỉ 123: Nguyễn Huệ - Huế - 0234 - 3811359 - 0234 - 3833584 - cdsp.hue@vnn.vn
Sản phẩm của Khoa CÔNG NGHỆ THÔNG TIN