Chú ý:


Chức năng   Đăng ký môn học   chỉ hoạt động

trong trình duyệt  Google Chrome   hoặc   Cốc Cốc