TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ
LỊCH CÔNG TÁC
Tuần thứ 8 - Từ 26/10/2020-01/11/2020

Thứ/ngày
SÁNGCHIỀUTỐI
Thứ Hai
26/10/20


14:30 Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm HTSV và LKĐT.
TP: Mời Đại diện BGH, lãnh đạo các đơn vị.
ĐĐ: Phòng họp 1
16:00 Hội nghị Công đoàn bộ phận Trung tâm 
TP: Mời Đại BCH Công đoàn trường, Công đoàn bộ phận các đơn vị.
ĐĐ: Phòng họp 1.


Thứ Ba
27/10/20


14:30 Tổng kết và trao chứng chỉ Tiếng Việt K43 A, B cho LHS Lào.
TP: BGH, Trưởng và phó các đơn vị, GV QLL, GV bảo trợ LHS và LHS K43 A, B tiếng Việt.
ĐĐ: Giảng đường 1 (HOÃN)


Thứ Tư
28/10/20


14:30 Hội nghị CBVC và Công đoàn Khoa Nghệ thuật.
TP: Mời đại diện BGH, BCH Công đoàn Trường; lãnh đạo và BCH  CĐ bộ phận các đơn vị tham dự.
ĐĐ: Phòng họp 1 (HOÃN)


Thứ Năm
29/10/20
8 giờ 00: Tổng vệ sinh trong và ngoài khu vực cơ quan, trường học
HSSV nghỉ học hết ngày 29/10/2020
Thứ Sáu
30/10/20
08:00 Hội nghị CBVC và Công đoàn Khoa GDMN.
TP: Mời đại diện BGH, BCH Công đoàn Trường; lãnh đạo và BCH CĐ bộ phận các đơn vị tham dự.
ĐĐ: Phòng họp 2 (KLF)
14:30 Hội nghị CBVC và Công đoàn Phòng Đào tạo - QLKH.
TP: Mời đại diện BGH, BCH Công đoàn Trường; Đại diện lãnh đạo và CĐBP các đơn vị tham dự.
ĐĐ: Phòng họp số 1.
14:30 Hội nghị CBVC và CĐ Khoa Xã hội.
TP: Mời đại diện BGH, BCH Công đoàn Trường; lãnh đạo và CĐ bộ phận các đơn vị tham dự.
ĐĐ: Phòng họp 2


Thứ Bảy
31/10/20
07:30 Thi Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản.
ĐĐ: Phòng K1.01
08:30 Chào năm học mới 2020 - 2021.
ĐĐ: Nhà thi đấu TDTT Trần Quang Khải (Hoãn)

15:00 Hội nghị CB,VC Trung tâm NN-TH.
TP: Mời BGH, lãnh đạo các đơn vị tham dự.
ĐĐ: Văn phòng TT


Chủ nhật
01/11/20
Trọng tâm:-